Các khóa đào tạo ngắn hạn của VOV College

Trung tâm Tư vấn và Đào tạo Báo chí - Truyền thông trực thuộc Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II (VOV College) có chức năng nhiệm vụ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Báo chí - Truyền thông cho các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Hương Ly

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Trung tâm Tư vấn và Đào tạo Báo chí - Truyền thông, Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II

  • Số 75, Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Website: trungtam.vov.edu.vn
  • Email: mctc@vov.edu.vn
  • Điện thoại: (028) 6299 7629 - (028) 3715 1994
  • Hotline: 0902 452 348 (Ms Ly) - 0977 228 009 (Ms Đan)