Thông báo về việc đăng ký môn học học kỳ 1, năm học 2023 - 2024

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2023 - 2024 của Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II,

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến sinh viên toàn trường về việc đăng ký môn học của học kỳ 1, năm học 2023 - 2024, cụ thể:

1. Sinh viên các lớp bắt đầu học tập học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 theo Thời khóa biểu từ ngày 05/9/2023.

2. Đăng ký môn học của học kỳ 1, năm học 2023 - 2024:

2.1. Môn học: Sinh viên xem Thời khóa biểu tại trang: https://vov.edu.vn/phong-quan-ly-dao-tao/tin-tuc/thoi-khoa-bieu-hoc-ky-1-nam-hoc-2023-2024  để biết các thông tin: tên môn học, mã môn học, lớp đăng ký, số tín chỉ, giảng viên giảng dạy, lịch học lý thuyết, lịch học thực hành. Các môn học sinh viên đăng ký bao gồm môn học sẽ học chính thức trong học kỳ, môn học trả nợ và môn học cải thiện điểm (nếu có).

2.2. Hình thức đăng ký: Sinh viên chọn chính xác Tên môn học, Lớp môn học, Số tín chỉ tương ứng với từng môn học theo đường link của ngành học.

- Báo chí: https://forms.gle/22RBg49XmcZ3s4tU6

- Quan hệ công chúng: https://forms.gle/Hp9x9cWEHRCUr18PA

- Truyền thông đa phương tiện: https://forms.gle/MtnxYc74KsQ7TyAq8

- Quay phim: https://forms.gle/N9GfpVQwmaeJo8tAA

- Thiết kế đồ họa: https://forms.gle/hkAb8duYFGqhi1YM6

 2.3. Thời hạn đăng ký: từ 09g00, 15/8/2023 đến 11g30, 18/8/2023, sau thời hạn trên, đường link đăng ký sẽ tự động khóa.

Lưu ý:

- Khi đủ số lượng sinh viên, tùy chọn lớp môn học đó sẽ tự động khóa lại. Ví dụ: Trong học kỳ 1, môn Anh văn 1 được Nhà trường tổ chức 8 lớp (lớp AV1 - 1; AV1 - 2; AV1 - 3; AV1 - 4; AV1 - 5; AV1 - 6; AV1 - 7; AV1 - 8), lớp nào đủ số lượng sinh viên trước thì link đăng ký học lớp đó sẽ tự động khóa lại.

- Sinh viên ghi nhớ kỹ Tên môn học và Lớp môn học để xem thời khóa biểu học tập và dự thi.

3. Hiệu chỉnh đăng ký môn học: từ ngày 21 - 25/8/2023 phòng QL Đào tạo sẽ giải quyết hiệu chỉnh đăng ký môn học. Sinh viên có nguyện vọng thay đổi như hủy, rút bớt hoặc đăng ký thêm môn học, gửi thông tin về địa chỉ sau: cô Đỗ Thị Thương - Chuyên viên phòng QL Đào tạo dothithuong@vov.edu.vn,  điện thoại 0978 702 088.

4. Từ ngày 05/9 - 15/9/2023, sinh viên mang theo thẻ sinh viên đến phòng Quản lý Đào tạo ký tên xác nhận đăng ký môn học.

5. Năm học 2023 - 2024, Nhà trường tiếp tục triển khai các lớp môn học đồng thời tại 02 cơ sở của Trường, sinh viên lưu ý địa điểm học tập của từng môn học khi xem Thời khóa biểu.

- Cơ sở 1: Số 75, Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, TPHCM.

- Cơ sở 2: Số 01, đường ĐHT 27, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12, TPHCM.

6. Sinh viên nộp học phí học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 theo thông báo của phòng Hành chính - Tổng hợp. Lưu ý: Sinh viên chưa hoàn tất học phí đúng thời hạn quy định xem như không đăng ký học, không có tên trong danh sách học tập và thi học kỳ.

Mọi thắc mắc về việc đăng ký môn học, sinh viên vui lòng liên hệ phòng Quản lý Đào tạo, điện thoại: 028 3715 1994./.